درک مطالعات امکان سنجی هزینه برای موفقیت و سرمایه گذاری نتیجه محور[1]

ارزیابی مطالعات امکان سنجی اقتصادی

کدام مؤلفه ها برای ارزیابی امکان سنجی لازم هستند؟

برای مرحله امکان سنجی، ما نه مؤلفه اساسی را شناسایی کردیم:

1.جمعیت هدف 2. مداخله 3. نتایج 4. پایه شواهد 5. منابع داده 6. تجزیه و تحلیل هزینه و فایده 7. تجزیه و تحلیل ذینفعان 8. سیاست گذاری و ملاحظات حقوقی 9. مکانیسم های پرداخت

نحوه ارزیابی یک مطالعه امکان سنجی اقتصادی

در این بخش چگونگی ارزیابی و آنچه باید در رابطه با هر یک از نه مؤلفه لازم برای ارزیابی امکان سنجی درج شود توضیح داده می شود.

جمعیت هدف

مطالعات امکان سنجی اقتصادی باید با پاسخ دادن به این سه سؤال، جمعیت هدف را تعریف کند:

  • این پروژه برای کمک به چه کسی طراحی شده است؟
  • جمعیت هدف چقدر است؟
  • نیازهای آنها چیست؟

اگر سوالات مربوط به جمعیت نقطه شروع مطالعه باشد، مطالعات امکان سنجی اقتصادی با تعیین خصوصیات آنها و تعیین نیازهای آنها آغاز می شود. این ارزیابی نیازها باید شامل بحثی در مورد چگونگی نیازهای افراد در زیرمجموعه‌ها باشد، زیرا برخی از زیرمجموعه‌ها ممکن است در معرض خطر بیشتری در برابر نتایج ضعیف قرار بگیرند. اگر مداخله نقطه شروع باشد، مطالعات امکان سنجی اقتصادی باید مشخص نماید که در آن به چه کسی خدمت می کند و مشخصات جمعیتی آنها چیست.

پس از تعیین جمعیت، مطالعات امکان سنجی اقتصادی باید اندازه جمعیت را تخمین بزند. ارزیابی کنندگان باید بدانند که آیا جمعیت مورد نظر به اندازه کافی بزرگ است که برای تصادفی شدن در گروه‏های آزمایش و کنترل قرار بگیرند.

در حالت ایده آل، توصیف جمعیت هدف بر اساس تجزیه و تحلیل کامل از داده های محلی ساخته شده است (میلرر و همکاران 2016). به عنوان مثال، مطالعات امکان سنجی برای پروژه مربوط به ازدحام زندانیان از داده های مربوط به بازداشتگاه شهرستان برای توصیف جمعیت هدف استفاده کرده است. اگر از مجموعه داده های ملی استفاده می شود، آنها باید با زمینه محلی تقویت شوند. در گزارش دیگر از داده های سرشماری برای برآورد اندازه جمعیت هدف استفاده شده است اما با داده های نظرسنجی محلی درمورد نیازهای جمعیت تکمیل شده است.

مداخله

مداخله باید با توصیف مشکلی که برای حل آن طراحی شده است و سپس تئوری تغییر ارائه شود. تئوری تغییر، طرحی از چگونگی تولید فعالیت ها و خروجی های مورد نظر را ارائه می دهد (میلر و همکاران 2016). یک تئوری تغییر اغلب به عنوان تئوری عمل، طرح، نقشه نتایج یا مدل منطق خوانده می شود.

اگر پرسش های مربوط به جمعیت نقطه شروع باشد، مطالعات امکان سنجی اقتصادی ممکن است چند مداخله ممکن را بررسی کند. سطح جزئیات موجود در توضیحات مداخله براساس تعداد گزینه های مداخله متفاوت است. اگر پتانسیل مداخلات متعدد وجود داشته باشد، مطالعات امکان سنجی اقتصادی باید تفاوت های صلاحیت و نظریه های مختلف تغییر را توضیح دهد. گزارشاتی که ما مورد بررسی قرار دادیم همگی یا روی یک مداخله واحد یا مجموعه برنامه هایی که برای کار با یکدیگر طراحی شده اند متمرکز شده بودند، مانند برنامه مراقبت مداوم که در اسپارتانبورگ، کارولینای جنوبی ارزیابی شده است.

اگر مداخله نقطه شروع مطالعات امکان سنجی اقتصادی است، ذینفعان باید در نظر بگیرند که:

  • چقدر برنامه متناسب با جمعیت است،
  • چارچوب پیشنهادی چقدر مشابه با طرح پیش بینی شده در هنگام طراحی است.
  • برنامه هایی که در زمینه های مشابه با جمعیت مشابه کار کرده اند شانس موفقیت بیشتری دارند (میلرر و همکاران 2016)

نتایج

شناسایی نتایجی که می‏توانند به پرداخت پول وابسته باشند، یک مرحله مهم در مطالعات امکان سنجی اقتصادی است. نتیجه “روشی است که یک چیز خود را آن گونه نشان می دهد.” برای پروژه های PFS ، نتایج باید قابل اندازه گیری باشد و باید با اهداف سیاست، نیازهای جمعیت و شواهد موجود مطابقت داشته باشد . آنها باید در کوتاه مدت یا میان مدت تحقق یابند که در دوره ارزیابی یک پروژه سنجیده شوند.

پایگاه شواهد

پس از مشخص کردن نتایج، مطالعات امکان سنجی اقتصادی باید شواهد مربوط به اثربخشی برنامه را در سه بعد ارزیابی کند:

  • چه مدرکی وجود دارد؟
  • چه نوع مدرکی است؟
  • زمینه مطالعات چقدر متفاوت است؟

شواهد برنامه به طور کلی یکی از این دو شکل را شامل می شود:

سنجش عملکرد، که توضیح می دهد، خلاصه می‏کند و یک برنامه را ارزیابی می کند و

ارزیابی ، که تأثیرگذاری برنامه را مشخص می کند (تاتیان 2016).

در حالت ایده آل، بازپرداخت پروژه های PFS بر اساس تخمین تأثیرگذاری انجام می‏گیرد و بنابراین نیاز دارد که بر اساس ارزیابی های قبلی انجام گیرد.

مطالعات امکان سنجی باید شباهت‏ها و تفاوت‏های بین جمعیت در مطالعات قبلی و مطالعاتی که در مداخله پیشنهادی ارائه می شود را توضیح دهد. همچنین باید به شباهت ها و تفاوت های بین ارائه دهندگان خدمات و همچنین بین نتایج پیشنهادی و داده های مورد استفاده برای اندازه گیری آنها توجه شود. در نهایت، مطالعات امکان ‏سنجی باید بررسی كند كه چگونه هر اختلاف می تواند بر نتایج تأثیر بگذارد.

منابع اطلاعات

در دسترس بودن و قابل اطمینان بودن داده‏ها برای موفقیت هر مدل بودجه بندی مبتنی بر عملکرد بسیار مهم می‏باشد. داده‏ها در مرحله مطالعات امکان سنجی برای شناسایی جمعیت هدف و پیشنهاد نتایج قابل اندازه گیری لازم است. در مرحله ساختاربندی، به داده ها برای تهیه برنامه ارزیابی و تعریف فرایند بازپرداخت نیاز است. در حین اجرا، اگر مانعی در روند داده رخ دهد یا اگر داده های لازم به موقع با کارشناس ارزیابی به اشتراک گذاشته نشده باشد، ممکن است شرایط قرارداد نقض شود (ژیلسپی و همکاران 2016).

تجزیه و تحلیل هزینه و منافع

مطالعات امکان سنجی اقتصادی ممکن است شامل تجزیه و تحلیل هزینه و فایده (CBA) به عنوان یک مؤلفه باشد یا ممکن است به مطالعه تجزیه و تحلیل قبلی یا جداگانه‏ای ارجاع دهد. اگر گزارش جداگانه باشد، ذینفعان باید اطمینان حاصل کنند که به CBA  کامل به همراه مطالعات امکان سنجی اقتصادی دسترسی دارند.

به طور کلی، پروژه‏هایی که هدف آنها ایجاد سرمایه مستقیم با وجه نقد برای پرداخت کننده نهایی است، احتمال بیشتری برای شروع دارند. اما این امر یک پیش شرط برای PFS یا سایر استراتژی‏های تأمین مالی مبتنی بر عملکرد نیست. تجزیه و تحلیل‏های هزینه فایده باید در زمان بندی هزینه ها و مزایا ارائه شوند و از یک نرخ تخفیف برای محاسبه ارزش فعلی هزینه ها و مزایای آینده استفاده کنند (OPEPD 2017).

تجزیه و تحلیل ذینفعان

تصمیم گیری در مورد اجرای یک پروژه PFS اغلب به این بستگی دارد که آیا شما همکاری کافی و پشتیبانی بین سرمایه گذاران، سازمان های دولتی و ارائه دهندگان دارید یا خیر. تجزیه و تحلیل ذینفعان برای ارزیابی اینکه آیا همه طرف‏های درگیر حاضر به پیشبرد پروژه هستند، بسیار مهم است. به طور معمول، یک پروژه PFS حداقل شش ذینفع اصلی دارد: سرمایه گذاران، یک مدیر پروژه و یا واسطه ، 5 خدمات دهنده، جمعیت هدف، یک ارزیاب مستقل و پرداخت کننده نتیجه مطالعات(OPEPD 2017). چندین گروه دولتی، سیاسی و یا با منافع دیگر نیز می توانند ذینفع باشند. یک تجزیه و تحلیل کامل باید ذینفعان را به گروه‏های داخلی و خارجی تفکیک کند (GHHI 2016).

سیاست و ملاحظات حقوقی

اگرچه بیشتر مطالعات امکان سنجی که ما بررسی کردیم، به طور خاص مسائل مربوط به سیاست گذاری و حقوقی را بررسی نکرده اند، اما فکر می کنیم پاسخ به سه سؤال برای ارزیابی امکان سنجی مهم است:

قوانین مربوط به حریم خصوصی و حمایت های قانونی مربوطه برای موضوعات انسانی چیست؟

چگونه قوانین بر مکانیسم های پرداخت تأثیر می گذارند؟

قوانین و مقررات چگونه بر ارائه خدمات تأثیر می گذارند؟

به عنوان مثال، اگر سرویس پیشنهادی شامل یارانه باشد، آیا می توان از یارانه مالیات گرفت؟در مورد مسکن حمایتی دائمی، مقررات فعلی پیرامون اسناد انتخاب مسکن یا مسکن عمومی چگونه می تواند بر برنامه تأثیر بگذارد؟ هرچه زودتر این سؤالات پرسیده شود، احتمال شناسایی و رفع موانع بیشتر می شود.

مکانیسم های پرداخت

مکانیسم پرداخت مشخص می‏کند که وجوه چگونه، از چه کسی و به چه کسی پرداخت می‏گردد. مکانیزم پرداخت تا مرحله ساختاربندی نیاز به نهایی شدن ندارد، اما مهم است که گزینه ها را در نظر بگیرید و موانع را در مرحله امکان سنجی شناسایی کنید. در تعریف مکانیسم پرداخت پیشنهادی یا بالقوه، مطالعات امکان سنجی اقتصادی باید به سه سؤال پاسخ دهد:

مأمورین مالی چه کسانی خواهند بود و چه کسانی می توانند باشند؟

آیا نیاز به ایجاد اشخاص حقوقی جدید وجود دارد؟

وجوه از چه کسانی و به چه کسانی جریان می یابد؟

تجزیه و تحلیل مکانیسم های پرداخت باید شامل نقش پرداخت کننده نهایی، واسطه گر و تأمین کننده خدمات (یا تأمین کنندگان خدمات) باشد. درصورتی که پرداخت کننده نهایی مشخص شده باشد ، مطالعات امکان سنجی اقتصادی باید چگونگی شکل دهی نهایی مکانیزم پرداخت توسط پرداخت کننده نهایی را بررسی کند. اگر یک پرداخت کننده نهایی مشخص نشده باشد، مطالعات امکان سنجی باید پرداخت کنندگان بالقوه را کشف کرده و مزایا و چالش های مرتبط با آن‏ها را برجسته کند.

به همین ترتیب، مطالعات امکان سنجی باید نقش واسطه ها را مشخص کند و اگر از قبل انتخاب شده باشد، یکی را شناسایی کند. در نهایت، ارزیابی اینکه آیا تأمین کنندگان خدمات بالقوه توانایی مدیریت مالی لازم برای PFS را دارند، اهمیت دارد.

ارائه دهندگان خدمات باید زیرساخت های مالی قوی را داشته باشند، و یا قادر به راه اندازی آن باشند، و آنها باید توانایی مدیریت جریان نقدی مورد انتظار را داشته باشند (Blum 2015).

پانوشت:

[1] Understanding Feasibility Studies for Pay for Success (PFS) and Outcomes-Based Financing

منبع:

منبع: www.urban.org