نظريه طراحی در تفكيك مجدد اراضی بر گرفته از تجربه تفكيك مجدد زمين در مالزی،جلد 2

پیشگفتار مؤلف

این کتاب در خصوص طرح تفکیک مجدد اراضی بوده و از سه گزارش و یک گزارش مستقل درباره سیستم قانونی تفکیک اراضی تشکیل شده است. این گزارش‌ها زمانی که به عنوان کارشناس در آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن(JICA) (وابسته یه اداره فدرال طراحی شهری پنینسولا، مالزی) (FCTP) فعالیت می‌کردم تهیه شده‌اند.

آن‌ها سعی داشتند سیستم فن‌آوری تفکیک مجدد اراضی ژاپن را به مالزی منتقل و آن را به مرحله اجرا گذارند.

ده نوع تکنیک تفکیک مجدد در ژاپن وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در سه گروه اصلی طبقه‌بندی کرد:

روش ارزیابی، روش ناحیه‌ای و روش ترکیبی. روش ارزیابی که روش ارزیابی نسبی (PVM) نیز نام دارد، در مقایسه با سایر فنون تفکیک مجدد و درخصوص مواردی مانند رعایت انصاف در چگونگی توزیع سود و هزینه‌های پروژه تفکیک مجدد روشی منطقی تر به شمار می رود. بر همین اساس، نظریه PVM را به طور کامل در این کتاب توضیح خواهم داد.

وظیفه خود می‌دانم از کارکنان اداره فدرال، سایر سازمان‌ها و کارکنان محترم‌شان که در تدوین این کتاب در مالزی به من کمک شایانی نمودند، تشـکر کنم. همچنین از کمک عبـاس بـن الواهب (Abbas bin Abdul Waheb)، سن سات‌موا (Tsen TsatMoi) و کارکنان واحد تحقیقات و واحد طراحی فضایی اداره فدرال نیز قدردانی می‌کنم. در پایان امیدوارم طرح تفکیک مجدد اراضی با موفقیت در مالزی اجرا شود.

 

نوریکو یاناسه

ژوئن 1992