مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی

*شرح خدمات مطالعات امکان ‌سنجی و تعیین کاربری بهینه*
١ .مطالعات امكان سنجی مجتمع خدماتی- رفاهی- تجاری- اقامتی كرج (1379)
٢ .مطالعات امكان سنجی مجـموعه خدماتی- فرهنگی- ورزشـی- تجاری- مسكونی دريـا ، منطقه 2 تهران (1380)
٣ .طرح توجیهی مجموعه خدماتی- تجاری- مسكونی بندرعباس (1381)
۴ .مطالعات امكان سنجی و طراحی هتل و هتل آپارتمان و مجتمع اداری اكباتان (1381)
۵ .مطالعات امكان سنجی طرح تفصيلی طرح های مقدماتی و اجرايی توسعه و بازسازی مجتمع اقامتی و پذيرايی بندرعباس (1382)
۶ .گزارش طرح توجيه فنی و اقتصادی (امكان سنجی) مجتمع جهانگردی كرمان (1382)
٧ .مطالعات امكان سنجی مجتمع خدماتی- رفاهی سمرقند ، منطقه 5 تهران (1382)
٨ .مطالعات امكان سنجی مجتمع خدماتی- اداری – فردوس ، منطقه 5 تهران (1382)
٩ .مطالعات امكان سنجی مجتمع تفرجگاهی اكباتان ، منطقه 5 تهران (1382)
10 .مطالعات امكان سنجی مجتمع خدماتی- اداری- فرهنگی- ورزشی دريا ، منطقه 2 تهران (1382)
١١ .مطالعات امكان سنجی محله مسكونی شهرزيبا در كن ، منطقه 5 تهران (1382)
12 .مطالعات امكان سنجی مجتمع خدماتی- اداری ابريشم ، منطقه 5 تهران (1382)
13 .مطالعات امكان سنجی مجتمع خدماتی- اداری- تجاری اطلس ، منطقه 5 تهران (1382)
14 .طرح توجیهی ناحيه كارگاهی و مشاغل مزاحم (شهرك تلاشگران قم) (1382)
15 .طرح توجیهی اقتصادی مجتمع جهانگردی كرمان (1383)
16 .مطالعات امكان سنجی مجتمع تفرجگاهی كوهسار ، منطقه 5 تهران (1383)
17 .مطالعات امكان سنجی مجتمع خدماتی- تجاری- اداری- اقامتی بلوار آسيا ، منطقه 5 تهران (1383)
18 .مطالعات امكان سنجی مجتمع خدماتی- اداری- پذياريی باغ فيض ، منطقه 5 تهران (1383)
19.طرح توجیهی و مكان يابی هتلهاي 3 ستاره و بيشتر در بيش از پنج استان كشور (1384)
20.مطالعات امكان سنجی طرح های مقدماتی و اجرايی توسعه و بازسازی مجتمع اقامتی و پذيرايی بندرعباس (1384)
21.طرح توجیهی مجتمع خدماتی- اداری- پذيرايی بلوار عدل تهران ، منطقه 5 تهران (1384)
٢٢.مطالعات امكان سنجی هتل پنج ستاره فرحزاد ، منطقه 2 تهران (1384)
23.طرح توجیهی و مكان يابی مقدماتی موقعيت های مناسب برای احداث هتل های سه ستاره به بالا تهران (1384)
24.مطالعات امكان سنجی هايپرماركت ارم ، منطقه 5 تهران (1385)
25.مطالعات امكان سنجی هايپرماركت دره حسنك ، منطقه 2 تهران(1385)
26.مطالعات امكان سنجی مجتمع خدماتی- رفاهی- تجاری ميدان نبوت ، منطقه 13 تهران (1385)
27.انتخاب زمين، تنظيم قرارداد واگذاری اراضی و صورتجلسه تحويل زمين جهت احداث هتل، كمپينگ و مجتمع خدمات بين راهی استان كرمانشاه (1385)
28.مطالعات امكان سنجی دهكده گردشگری بندرعباس (1385)
29.مطالعات امكان سنجی هايپرماركت كاوه (اصفهان) (1386)
30.طرح توجیهی و مكان يابی و تهيه طرح جامع دهكده گردشگری بندرعباس (منطقه ويژه گردشگری) به وسعت 500 هكتار (1385)
31.مطالعات امكان سنجی مجتمع تفرجگاهی- خدماتی نور ، منطقه 19 تهران (1386)
32.مطالعات امكان سنجی هايپرماركت نور ، منطقه 19تهران (1386)
٣٣.مطالعات مكان يابی مركز مالي بين المللی ايران ، منطقه 5 تهران (1386)
34.مطالعات امكان سنجی نقشه برداری و تهيه طرح هاي آماده سازی و معماری ساختمان های مسكونی و خدماتی زمين مراد آباد (1388)
35.مطالعات امكان سنجی پروژه تجاری اداری شهاب (1389)
36.مطالعات امكان سنجی و تحليل اقتصادی مجتمع تجاری و پاركينك طبقاتی ميرداماد (1389)
37.انجام مطالعات امكان سنجی بر روی مجتمع خدماتی بلوار آيت االله كاشانی (1389)
38 .مطالعات امكان سنجی مجتمع تجاری/خدماتی لوتوس رودهن (1390)
39 .مطالعات امكان سنجی پروژه ی مجتمع فرهنگی و ورزشی و توان بخشی ايثار ، منطقه 1 تهران (1392)
40 .مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادی مجتمع تجاری مسكونی اداری نور شاهين شهر اصفهان (1392)
41 .مطالعات امكان سنجی پروژه مجتمع خدماتی/تجاری شهر بومهن (1392)
42 .مطالعات امكان سنجی مجتمع اقامتی – تفريحی و كمپ بين اللملی ورزشي كلاردشت (1393)
43 .مطالعات امكان سنجی مركز تجاری خدماتی اداری كلاردشت ( kel.cc)(1393)
۴۴ .مطالعات امكان سنجی شهرك گلخانه و ناحيه كارگاهی مشاغل مزاحم شهری اسلامشهر (1394)
45 .مطالعات امكان سنجی در محدوده ی 2/1 هكتار بلوك پنج همت آباد و تهيه چشم انداز اقتصادی پروژه های مربوطه (1395)
46 .مطالعات امكان سنجی پروژهای مشاركتی بندرانزلی (1395)
47. مطالعات امکان سنجی و جذب شریک توسعه گر پروژه آسمان البرز گرمدره (1397)
48. مطالعات امکان سنجی اراضی تعاونی های شمال شرقی شهر زنجان (1398)
49. مطالعات امکان سنجی فروشگاه های شرکت اتریشی اسپار (1398)
50. مطالعات امکان سنجی پروژه مجتمع باغ – ویلایی خلیج فارس بوشهر (1399)
51. مطالعات امکان سنجی طرح توسعه شهرک مسکونی شهید فکوری (1400)