پروژه های امکان سنجی

١ .امكان سنجی مجتمع خدماتی- رفاهی- تجاری- اقامتی كرج (1379)
٢ .امكان سنجی مجـموعه خدماتی- فرهنگی- ورزشـی- تجاری- مسكونی دريـا ، منطقه 2 تهران (1380)
٣ .امكان سنجی مجموعه خدماتی- تجاری- مسكونی بندرعباس (1381)
۴ .امكان سنجی و طراحی هتل و هتل آپارتمان و مجتمع اداری اكباتان (1381)
۵ .امكان سنجی طرح تفصيلی طرح های مقدماتی و اجرايی توسعه و بازسازی مجتمع اقامتی و پذيرايی بندرعباس (1382)
۶ .گزارش توجيه فنی و اقتصادی (امكان سنجی) مجتمع جهانگردی كرمان (1382)
٧ .امكان سنجی مجتمع خدماتی- رفاهی سمرقند ، منطقه 5 تهران (1382)
٨ .امكان سنجی مجتمع خدماتی- اداری – فردوس ، منطقه 5 تهران (1382)
٩ .امكان سنجی مجتمع تفرجگاهی اكباتان ، منطقه 5 تهران (1382)
10 .امكان سنجی مجتمع خداتی- اداری- فرهنگی- ورزشی دريا ، منطقه 2 تهران (1382)
١١ .امكان سنجی محله مسكونی شهرزيبا در كن ، منطقه 5 تهران (1382)
12 .امكان سنجی مجتمع خدماتی- اداری ابريشم ، منطقه 5 تهران (1382)
13 .امكان سنجی مجتمع خدماتی- اداری- تجاری اطلس ، منطقه 5 تهران (1382)
14 .امكان سنجی ناحيه كارگاهی و مشاغل مزاحم (شهرك تلاشگران قم) (1382)
15 .امكان سنجی مجتمع جهانگردی كرمان (1383)
16 .امكان سنجی مجتمع تفرجگاهی كوهسار ، منطقه 5 تهران (1383)
17 .امكان سنجی مجتمع خدماتی- تجاری- اداری- اقامتی بلوار آسيا ، منطقه 5 تهران (1383)
18 .امكان سنجی مجتمع خدماتی- اداری- پذياريی باغ فيض ، منطقه 5 تهران (1383)
19.مكان يابی هتلهاي 3 ستاره و بيشتر در بيش از پنج استان كشور (1384)
20.امكان سنجی طرح های مقدماتی و اجرايی توسعه و بازسازی مجتمع اقامتی و پذيرايی بندرعباس (1384)
21.امكان مجتمع خدماتی- اداری- پذيرايی بلوار عدل تهران ، منطقه 5 تهران (1384)
٢٢.امكان سنجی هتل پنج ستاره فرحزاد ، منطقه 2 تهران (1384)
23.قابليت سنجی و مكان يابی مقدماتی موقعيت های مناسب برای احداث هتل های سه ستاره به بالا تهران (1384)
24.امكان سنجی هايپرماركت ارم ، منطقه 5 تهران (1385)
25.امكان سنجی هايپرماركت دره حسنك ، منطقه 2 تهران(1385)
26.امكان سنجی مجتمع خدماتی- رفاهی- تجاری ميدان نبوت ، منطقه 13 تهران (1385)
27.انتخاب زمين، تنظيم قرارداد واگذاری اراضی و صورتجلسه تحويل زمين جهت احداث هتل، كمپينگ و مجتمع خدمات بين راهی استان كرمانشاه (1385)
28.امكان سنجی دهكده گردشگری بندرعباس (1385)
29.امكان سنجی هايپرماركت كاوه (اصفهان) (1386)
30.مكان يابی و تهيه طرح جامع دهكدهی گردشگری بندرعباس (منطقه ويژه گردشگری) به وسعت 500 هكتار (1385)
31.امكان سنجی مجتمع تفرجگاهی- خدماتی نور ، منطقه 19 تهران (1386)
32.امكان سنجی هايپرماركت نور ، منطقه 19تهران (1386)
٣٣.مكان يابی مركز مالي بين المللی ايران ، منطقه 5 تهران (1386)
34.مطالعات امكان سنجی نقشه برداری و تهيه طرح هاي آماده سازی و معماری ساختمان های مسكونی و خدماتی زمين مراد آباد (1388)
35.مطالعات امكان سنجی پروژه تجاری اداری شهاب (1389)
36.مطالعات امكان سنجی و تحليل اقتصادی مجتمع تجاری و پاركينك طبقاتی ميرداماد (1389)
37.انجام مطالعات امكان سنجی بر روی مجتمع خدماتی بلوار آيت االله كاشانی (1389)
38 .امكان سنجی مجتمع تجاری/خدماتی لوتوس رودهن (1390)
39 .امكان سنجی پروژه ی مجتمع فرهنگی و ورزشی و توان بخشی ايثار ، منطقه 1 تهران (1392)
40 .امكان سنجی فنی و اقتصادی مجتمع تجاری مسكونی اداری نور شاهين شهر اصفهان (1392)
41 .امكان سنجی پروژه مجتمع خدماتی/تجاری شهر بومهن (1392)
42 .امكان سنجی مجتمع اقامتی – تفريحی و كمپ بين اللملی ورزشي كلاردشت (1393)
43 .امكان سنجی مركز تجاری خدماتی اداری كلاردشت ( kel.cc)(1393)
۴۴ .امكان سنجی شهرك گلخانه و ناحيه كارگاهی مشاغل مزاحم شهری اسلامشهر (1394)
45 .امكان سنجی در محدوده ی 2/1 هكتار بلوك پنج همت آباد و تهيه چشم انداز اقتصادی پروژه های مربوطه (1395)
46 .امكان سنجی پروژهای مشاركتی بندرانزلی (1395)