درباره ما

مهندسان مشاور شارمند در 25 آذر ماه 1360 با هدف ايجاد يك تشكل فنی- حرفه‎ای در زمينه ارائه خدمات مشاوره معماری و شهرسازی تشكيل گرديد. اين مهندسان مشاور در طول  40 سال فعاليت مستمر، تلاش نموده است كه با استفاده از آخرين تجربيات و دستاوردهای جهانی، همواره خدمات فنی خود را در بالاترين سطح از كيفيت ارايه نمايد. اين مهندسان مشاور در طول فعاليت خود متجاوز از 150 پروژه شهرسازی و 150 پروژه معماری را طراحی نموده كه بخش عمده‎ای از آنها به اجرا و بهره‏ ‏برداری رسيده است. در انجام مطالعات و تهيه طرح‎ های ياد شده بيش از 250 طراح، متخصص، اپراتور و پژوهشگر همكاری داشته ‎اند.
در كنار فعاليت‎ های شهرسازی و معماری، اين مهندسان مشاور واحد تحقيقات و پژوهش خود را نيز فعال نموده و علاوه بر چهار طرح تحقيقاتی برای مراكز تحقيقاتی وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كشور و دو طرح مطالعاتی براي شهرداری تهران، به تأليف و ترجمه برخی از موضوعات نظری در زمينه فعاليت‎های تخصصی اقدام نموده است.
همچنین مهندسان مشاور شارمند در زمینه مطالعات اقتصادی و مدیریت پروژه که با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی و خارجی انجام می گردد و به تبع آن زمینه‌ سازی برای اجرا و تحقق‌ پذیری این طرح‌ها به طور جدی در چند سال گذشته آغاز کرده است.