طرح توجیهی شهرسازی چیست؟

طرح توجیهی شهرسازی در واقع تحلیلی است که تمام عوامل مرتبط با پروژه شامل ملاحظات اقتصادی، فنی، قانونی و برنامه زمانبندی را بررسی کرده و میزان موفقیت پروژه را تعیین می‏ نماید.

طرح توجیهی شهرسازی

عملیاتی بودن پروژه به عوامل متعددی همچون هزینه‏ های اجرای پروژه و بازگشت سرمایه بستگی دارد. با این حال، یک طرح توجیهی شهرسازی تنها به منظور پیش‏ بینی و اندازه ‏گیری یافته ‏های مالی پروژه تهیه نمی‏ گردد. به بیان دیگر، طرح توجیهی شهرسازی بر اساس زمینه‏ ی فعالیت پروژه و اهداف آن می ‏تواند کاربرد متفاوتی داشته باشد.

برای نمونه، طرح توجیهی شهرسازی که به منظور طراحی یک شهرک مسکونی و اخذ رأی کمیسیون ماده پنج تهیه می‏ گردد متفاوت از طرح توجیهی شهرسازی است که تنها برای سودآوری اقتصادی یک پروژه تهیه می‏ شود. در واقع برخی از طرح‏ های توجیهی علاوه بر تخمین سود اقتصادی پروژه، نیازمند مکاتبات اداری با نهادهای ذیربط و شرکت در جلسات کمیته فنی کمیسیون ماده پنج و همچنین جلسه اصلی کمیسیون ماده پنج می‏ باشند. بدین ترتیب به منظور تصویب طرح، مشاور علاوه بر تهیه طرح توجیهی شهرسازی، در تمام جلسات کمیته فنی شرکت کرده و از طرح در جلسه کمیسیون ماده پنج دفاع می‏ نماید.

 

«مهندسان مشاور شارمند» ارائه دهنده مشاوره در زمینه طرح های توجیهی شهرسازی

شماره تماس : 021-22754939-22755104

 

کاربردهای طرح توجیهی شهرسازی

  • مطالعات امکان‏سنجی و تهیه طرح توجیهی شهرسازی عملیاتی بودن یک طرح پیشنهادی یا یک پروژه را ارزیابی می‏ نماید.
  • تهیه طرح توجیهی شهرسازی به بررسی بسیاری از عوامل اقتصادی، فنی، قانونی و برنامه ‏ریزی می‏ پردازد که در موفقیت پروژه سهم به‏ سزایی دارند.
  • عملیاتی بودن یک پروژه به هزینه ‏ها و بازگشت سرمایه ‏ی آن بستگی دارد.

طرح توجیهی شهرسازی و مطالعات امکان‏ سنجی می‏ تواند با اهداف متفاوتی اعم از پیش ‎‏بینی سود حاصل از اجرای یک پروژه و یا تصویب یک طرح در کمیسیون ماده پنج شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه گردد. 

تهیه طرح توجیهی شهرسازی علاوه بر تعیین میزان عملیاتی بودن پروژه و برآورد سود اقتصادی حاصل از آن، به بررسی موضوعات و مشکلات احتمالی در حین اجرای پروژه می‏ پردازد. به عنوان بخشی از فرایند تهیه طرح توجیهی شهرسازی، مدیران پروژه باید منابع انسانی، منابع مالی و همچنین تکنولوژی مورد نیاز اجرای پروژه را در نظر بگیرند. این مطالعات باید برآوردی از میزان بازگشت سرمایه داشته باشد یا حتی تعیین نماید اجرای پروژه چه منافعی برای محیط پیرامون طرح دارد و چه سطحی از رفاه و حتی ارزش افزوده‏ ای برای محدوده طرح ایجاد می‏ نماید.

در برخی موارد، طرح توجیهی شهرسازی بیش از یک گزینه‏ ی پیشنهادی ارائه می‏ دهد. بدین ترتیب کارفرما می‏ تواند با بررسی چند آلترناتیو متفاوت، گزینه ‏ی بهینه را براساس امکانات و خواسته‏ های خود تعیین نماید.

از آنجا که ماهیت پروژه‏ ها با یکدیگر متفاوت است، برخی طرح ‏های توجیهی نیازمند تصویب در کمیسیون ماده پنج شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران نیز هستند. در این صورت مشاور شارمند علاوه بر مطالعات امکان‏سنجی و تهیه طرح توجیهی شهرسازی برای پروژه مورد نظر، عهده‏ دار تمام اقدامات لازم جهت اخذ رأی کمیسیون ماده پنج می‏ باشد. این اقدامات شامل طیف وسیعی از فعالیت‏ ها نظیر برقراری هماهنگی بین کارفرما، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی استان، دریافت استعلام از سازمان‏ های مختلف و شرکت در جلسات کمیته فنی و جلسه کمیسیون ماده پنج می ‏باشد.

مزایای تهیه طرح توجیهی شهرسازی

کمک به مدیران پروژه جهت تشخیص مزایا و معایب اجرای یک پروژه پیش از اقدام به سرمایه‏ گذاری هنگفت مالی از جمله مزایای تهیه طرح توجیهی شهرسازی به شمار می‏ آید. مطالعات امکان‏سنجی و تهیه طرح توجیهی شهرسازی همچنین می ‏تواند اطلاعات حیاتی را در اختیار تیم مدیریت پروژه قرار دهد که تا حد چشمگیری از ورود به کسب و کارهای با ریسک زیاد جلوگیری نماید. از دیگر مزایای تهیه طرح توجیهی شهرسازی، تعیین میزان بازدهی پروژه، موانع احتمالی در حین کار، تحلیل بازار و منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه است که می ‏تواند در متقاعد کردن سرمایه‏ گذاران جهت سرمایه‏ گذاری روی یک پروژه خاص تاثیر بسزایی داشته باشد.