نظريه طراحی در تفكيك مجدد اراضی بر گرفته از تجربه تفكيك مجدد زمين در ژاپن،جلد 1

مقدمه مترجم

تفکیک مجدد زمین از جمله تجربیاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان انجام شده و نتایج مثبتی از آن بدست آمده است. این تجربه با اصلاح سازمان فضایی محدوده و تغییر شکل و ساختار قطعات تفکیکی، استفاده بهینه از زمین، اصلاح معابر، تامین خدمات مورد نیاز و ارتقاء وضعیت سکونت را امکان‌پذیر می‌سازد. این اقدام بیشتر در محدوده‌هایی اجرا می‌شود که بر اساس اصول شهرسازی شکل نگرفته‌اند یا در اثر توسعه بدون برنامه شهرها موجودیت یافته یا بر اثر تفکیک نامنظم اراضی کشاورزی به وجود آمده‌اند و هنوز ساخت و سازی درآن‌ها صورت نگرفته است. استفاده از این تجربه چه در موضوعات نوسازی شهری و چه در توسعه شهری، از جمله اقداماتی است که «مدیریت زمین» و استفاده بهینه از فضای شهری را میسر می‌سازد و به ارتقاءکیفیت و ارزش زمین در شهرها می‌انجامد.

این کتاب در دو فصل عمده به معرفی موضوعات مربوط به تفکیک مجدد زمین می‌پردازد.

فصل نخست

در 3 بخش اصلی، کلیات طرح را معرفی می‌نماید. در بخش نخست چارچوب تفکیک مجدد زمین مطرح شده و ضرورت این امر در توسعه محدوده های شهری بیان شده و مبانی نظری این فرآیند و اثرات آن معرفی می‌گردد.

در بخش دوم دستگاه اجرایی پروژه‌های تنظیم مجدد معرفی شده و نتایج پروژه‌های قبلی تفکیک مجدد اراضی در ژاپن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بخش سوم مباحث اجرایی تفکیک مجدد اراضی معرفی شده و نحوه تامین منابع، چگونگی ساماندهی و هدایت پروژه‌های آزمایشی و پروژه‌های اصلی عنوان شده است.

فصل دوم

فصل دوم کتاب به معرفی فرآیند اجرایی طرح تفکیک مجدد زمین، از مرحله تصمیم‌گیری و تهیه طرح اجرایی تا مذاکره با مالکین و چگونگی ساخت و ساز و واگذاری قطعات می‌پردازد و راهکارهای زمینه‌سازی اجرای یک پروژه را نشان می‌دهد. این موارد که به فراهم ساختن زمینه‌ها و بسترهای قانونی، سازمان و تشکیلات اجرای پروژه اشاره می‌کنند، چارچوبی برای رسیدن به توافق عمومی مدیریت شهری و شهروندان برای اجرای پروژه تفکیک می‌کند.

این کتاب که روش اجرای یک طرح تفکیک مجدد زمین را مطرح می‌کند، نه‌تنها می‌تواند به عنوان دستورالعملی برای کلیه علاقمندان، پژوهشگران، مشاورین، مسئولین و مدیران شهری مورد استفاده قرار گیرد، بلکه مطالعه این کتاب و تجزیه و تحلیل راهکارهای اجرای پروژه، میتواند راهگشای چگونگی اجرای دیگر پروژه‌های نوسازی از جمله پروژه‌های تجمیع قطعات، پروژه‌های پیشتاز، پروژه‌های الگو نیز قرارگیرد.

مهندسین مشاور شارمند

فرهاد سلطانی

 

پیـش گفـتار مؤلف

سیل هجوم جمعیت به درون مناطق شهری در کشورهای در حال توسعه، کاملاً محسوس است. هرچند به دلیل محدودیت منابع مالی ممکن است این کشورها قادر به توسعه مناسب مناطق شهری نباشند. بنابراین گسترش نواحی شهری در این کشورها، ازدحام ترافیک و افت شرایط محیط زندگی را به دنبال دارد.

ژاپن که تجارب مشابهی در این زمینه داشته است، از پروژه‌های تفکیک مجدد اراضی به عنوان یک روش موثر برای بهبود و کنترل توسعه شهری استفاده کرد و به این ترتیب از عهده گسترش سریع شهرنشینی برآمد. این تدبیر پیش‌تر به کشورهای تایوان وکره جنوبی نیز معرفی شد و نتایج بسیار رضایت‌بخشی در پی داشت.

در این کتاب راهنما، روش تفکیک مجدد اراضی که می‌تواند در توسعه و پیشرفت شهری به خصوص در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه نقش مهمی ایفا کند، به صورت خلاصه بیان شده است.

برای استفاده در تفکیک ODA یک سیستم مشارکتی بین‌المللی جهت تسهیل کمک‌های فنی و همکاری از طریق مجدد اراضی ایجاد شده است.

امیدواریم این کتاب راهنما در معرفی تفکیک مجدد اراضی به کشور شما مفید باشد.

 

وزارت مسكن و شهر سازی شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران (استان اصفهان) (1390)